NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

NDB - Nedeštruktívna defektoskopia

Spoločnosť NDB, s.r.o. Nedeštruktívna defektoskopia vznikla v roku 1993. Tvoria ju ľudia, ktorých zárukou kvality práce sú viac ako 30 ročné skúsenosti v oblasti nedeštruktívneho skúšania. Pracovníci spoločnosti sú školení a certifikovaní podľa normy  EN 473,   EN ISO 9712 a tiež kvalifikovaní a certifikovaní na nedeštruktívne skúšanie podľa nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z. Pre tlakové zariadenia v súlade so smernicou 97/23/EC.

 

V roku 2006 sme v našej spoločnosti zaviedli systém kvality, založený na modeli  EN ISO 9001 : 2001 a v roku 2015 sme po úspešnom recertifikačnom audite splnili požiadavky systému manažérstva kvality podľa  EN ISO 9001 : 2008. Systém kvality spoločnosti je riadený Príručkou kvality a príslušnými Smernicami systému kvality.

V roku 2014 sme na základe certifikačného auditu splnili požiadavky systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009

 

Našim prvoradým cieľom je Vaša spokojnosť s našimi službami.